Výživné rozvedeného manžela

Manžel nebo manželka jsou po rozvodu oprávněni žádat výživné od druhého manžela při splnění zákonných podmínek.

Výživné rozvedeného manžela v zákoně

Občanský zákoník stanovuje výživného rozvedeného manžela tak, že pokud není rozvedený manžel schopen se sám živit a tato neschopnost má původ v manželství (nebo v souvislosti s manželstvím), pak může rozvedený manžel žádat výživné v přiměřeném rozsahu pro svou osobu vůči bývalému manželovi. Takto však může postupovat rozvedený manžel v případě, že lze spravedlivě žádat výživné od bývalého manžela, především s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Soud při řešení výživného rozvedeného manžela zkoumá zejména:

 • délku rozvedeného manželství,
 • dobu od rozvodu manželství, a zda:
 • si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
 • si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
 • se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
 • se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
 • je dán jiný obdobně závažný důvod.

Rozsah výživného rozvedeného manžela se řídí především dohodou manželů, kdy lze stanovit také jednorázové odbytné namísto hrazení pravidelného měsíčního výživného. Když se manželé nejsou schopni dohodnout na výživném pro rozvedeného manžela, může podat potřebný manžel návrh soudu k rozhodnutí o výživném pro rozvedeného manžela.

Výživné rozvedeného manžela zanikne, jestliže uzavře oprávněný rozvedený manžel nové manželství nebo vstoupí do registrovaného partnerství.


„Sankční“ výživné rozvedeného manžela

Občanský zákoník rovněž stanovuje výživné rozvedeného manžela ve prospěch manžela, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma. Tento manžel může navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.

Uvedené právo na výživné rozvedeného manžela však nevznikne, jestliže se bývalý manžel dopustil vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí.


Každý případ bude individuální

Výživné rozvedeného manžela představuje obvykle soudní spor, kdy bude záležet na individuálních okolnostech každého případu, zda vznikne právo rozvedeného manžela na výživné.

Můžete mne kontaktovat ke konzultaci zdarma, když řešíte výživné rozvedeného manžela. Postačí vyplnit kontaktní formulář „Chci konzultaci zdarma“ v úvodu článku.


Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu pravnipomoconline.cz


Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
darovací smlouva na byt
Nemovitostní právo

Právník na nemovitosti

Nemovitostní právo patří mezi moje specializace advokáta. Ať již řešíte darování nemovitosti, koupi nemovitosti nebo nájemní právo, můžete se na mne obrátit.

Celý článek
Nemovitostní právo

Revize kupní smlouvy na nemovitost

Koupě nemovitosti představuje obvykle transakci v řádech milionů korun, kterou realizujeme jen několikrát za život. Revize kupní smlouvy vám může pomoci ochránit takto hodnotný převod nemovitosti.

Celý článek

Konzultace zdarma

Nezávazně mne kontaktujte k řešení vašeho právního dotazu. Poskytnu vám telefonickou konzultaci zdarma v rozsahu 20 minut ke zjištění vašeho právního problému a domluvě dalšího postupu.
 • +420 774 691 988
 • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Výživné rozvedeného manžela

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

 • +420 774 691 988
 • info@pravnipomoconline.cz