Smlouva o převodu družstevního podílu

Smlouva o převodu družstevního podílu je základní právní dokument ke koupi nebo darování družstevního bytu. Jaká jsou specifika?

Náležitosti smlouvy

Smlouva o převodu družstevního podílu zpravidla obsahuje vymezení smluvních stran převodce a nabyvatele, specifikuje družstevní podíl včetně bytového družstva a spojené právo užívání družstevního bytu, vymezení kupní ceny za družstevní podíl včetně způsobu úhrady nebo darování družstevního bytu, prohlášení smluvních stran a případné další podmínky a závěrem místo a podpis smlouvy.

Každá smlouva o převodu družstevního podílu je specifická, kdy lze doporučit vyhledat právní pomoc advokáta při sepsání k právní ochraně majetku převodce anebo nabyvatele.

Smlouva o převodu družstevního podílu se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.


Pozor na dluhy související s družstevním bytem

V rámci převodu družstevního bytu předcházejí na nabyvatele družstevního podílu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Před uzavřením smlouvy je tak vhodné pro nabyvatele mít k dispozici aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích. 

Smlouva o převodu družstevního podílu a samotný převod družstevního bytu není podmíněn souhlasem nějakého orgánu bytového družstva. Bytové družstvo také nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena.


Účinnost smlouvy a katastr

Převod družstevního bytu nevyžaduje podání na katastru nemovitostí. Účinnost převodu nastává dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu bytovému družstvu, ledaže smlouva o převodu stanovuje účinky později. Stejné účinky jako doručení smlouvy má také doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.


Smlouva o převodu družstevního podílu od právníka

Smlouva o převodu družstevního podílu bez starostí a na míru vašich potřeb? Můžete využít mých právních služeb, kdy se specializuji na nemovitostní právo. Právní službu poskytnu rychle, odborně, online a za předem dohodnutou odměnu.


Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projetku pravnipomoconline.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
darovací smlouva na byt
Nemovitostní právo

Právník na nemovitosti

Nemovitostní právo patří mezi moje specializace advokáta. Ať již řešíte darování nemovitosti, koupi nemovitosti nebo nájemní právo, můžete se na mne obrátit.

Celý článek
Nemovitostní právo

Revize kupní smlouvy na nemovitost

Koupě nemovitosti představuje obvykle transakci v řádech milionů korun, kterou realizujeme jen několikrát za život. Revize kupní smlouvy vám může pomoci ochránit takto hodnotný převod nemovitosti.

Celý článek

Konzultace zdarma

Nezávazně mne kontaktujte k řešení vašeho právního dotazu. Poskytnu vám telefonickou konzultaci zdarma v rozsahu 20 minut ke zjištění vašeho právního problému a domluvě dalšího postupu.
  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Smlouva o převodu družstevního podílu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz