Sepsání darovací smlouvy

Jak na sepsání darovací smlouvy na nemovitost v roce 2020. Rychlá právní pomoc online.
převod nemovitosti v rodině

Náležitosti darovací smlouvy

Základem sepsání darovací smlouvy na nemovitost je splnění veškerých zákonných náležitostí dle občanského zákoníku a katastrálního zákona ve smlouvě:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona (nesprávné vymezení obvykle znamená zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku);
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran, podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny (ověření podpisu je dnes zpravidla možné na každé pobočce České pošty).
Darovací smlouva na byt vzor

V rámci sepsání darovací smlouvy na nemovitost lze stanovit řadu dalších podmínek a ustanovení dle dohody smluvních stran.

Sepsání darovací smlouvy mezi příbuznými

Sepsání darovací smlouvy je oblíbené řešení darování nemovitosti mezi příbuznými, které je obvykle osvobozeno od „darovací daně“.

Nezapomeňte na návrh na vklad pro katastr

K úspěšnému darování nemovitosti nepostačuje pouze sepsání darovací smlouvy a její podepsání, avšak je také nutné převést nemovitost na obdarovaného v rámci katastru nemovitosti. Za tímto účelem je nutné připravit návrh na vklad pro katastr, což je formulář, který naleznete na webových stránkách katastru nemovitostí.


sepsání darovací smlouvy

Jak zajistit právní ochranu dárce po darování?

Darování nemovitosti zejména v rodině představuje také otázku právní ochrany dárce při užívání nemovitosti i po jejím darování.

Za tímto účelem se zpravidla použije zřízení věcného břemene dožití. K posílení právní ochrany dárce lze také využít zřízení věcného práva zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, kdy obdarovaný nebude například oprávněn bez předchozího souhlasu dárce nemovitost prodat třetí osobě nebo zatížit zástavním právem.

Více k právní ochraně dárce si přečtete v mém článku: Právní ochrana dárce při darování nemovitosti


Sepsání darovací smlouvy na míru

Sepsání smlouvy právníkem a na míru? Poskytujeme tuto právní službu v rámci naší specializace na nemovitostní právo. Sepsání darovací smlouvy obvykle realizujeme do tří pracovních dnů, a to také online bez nutnosti osobní schůzky.

Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Darování nemovitosti 2023
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti 2023

Darování nemovitosti je oblíbený převod vlastnického práva zejména mezi rodinnými příslušníky. Jak sepsat darovací smlouvu se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Sepsání darovací smlouvy

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.