Revize kupní smlouvy na nemovitost

Koupě nemovitosti představuje obvykle transakci v řádech milionů korun, kterou realizujeme jen několikrát za život. Revize kupní smlouvy vám může pomoci ochránit takto hodnotný převod nemovitosti.

Kontrola a revize kupní smlouvy právníkem

Kupní smlouva je zásadním právním dokumentem při koupi nebo prodeji nemovitosti. Tato smlouva je obecně vymezena v občanském zákoníku. Nepodceňujte význam této smlouvy a pečlivě prostudujte veškeré smluvní podmínky převodu nemovitosti a zvažte kontrolu a revizi kupní smlouvy právníkem.

V rámci mojí advokátní praxe rozděluji právní službu na kontrolu a revizi kupní smlouvy:

  • kontrola kupní smlouvy je prostudování smlouvy právníkem a upozornění na případná zjištěná rizika a doporučení úpravy smlouvy;
  • revize kupní smlouvy je samotná úprava textu smlouvy k ochraně práv klienta včetně případných dalších úprav dle vyjádření druhé strany.


Revizí kupní smlouvy k ochraně vašeho majetku

Kupní smlouva na nemovitost vymezuje řadu podmínek převodu nemovitosti včetně prohlášení a záruk smluvních stran. Jelikož se jedná o transakci v řádech milionů korun, pak lze doporučit kvalifikovanou kontrolu a případnou revizi smlouvy k ochraně vašeho majetku.

Před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost lze také doporučit provést kontrolu právního stavu nemovitosti (například z hlediska váznoucích dluhů a věcných břemen na nemovitosti).


Jak probíhá revize kupní smlouvy právníkem?

Revize kupní smlouvy nastává obvykle po kontrole smlouvy. Kupní smlouva na nemovitost se upraví k ochraně vašich práv a majetku. Následně obvykle nastanou další úpravy po vyjádření druhé strany nebo jeho právníkem. Revize kupní smlouvy je pak často právním kompromisem mezi prodávajícím a kupujícím, resp. jejich právními zástupci. S ohledem na hodnotu nemovitosti a snížení riziko budoucích sporů, lze doporučit revizi smluv ponechat na specializovaném advokátovi, který má dostatek zkušeností v nemovitostním právu.


Odpovědnost advokáta za kvalitní kontrolu a revizi

Advokát nese hmotnou odpovědnost za provedení kvalifikované revize kupní smlouvy. Jsem pojištěna pro odpovědnost za škodu klientovi do výše 15 mil. Kč.

Právo nemovitostí je moje specializace. Reference klientů v oblasti nemovitostního práva naleznete kliknutím zde.


Komplexní kontrola právní dokumentace

Při procesu převodu nemovitosti je kupní smlouva často pouze jedním z právních dokumentů. Rovněž je v praxi obvyklé řešení rezervační smlouvy, smlouvě o smlouvě budoucí kupní, advokátní/notářské/bankovní úschovy kupní ceny, úvěrové dokumentace, apod.

Kontrolu nebo revizi většiny těchto smluv mohu pro klienta vyřešit online bez nutnosti řady schůzek.


Jaká je cena revize kupní smlouvy?

Kontrolu kupní smlouvy na nemovitost realizuji vždy za předem stanovenou odměnu. Odměnu za revizi kupní smlouvy je možné také vymezit předem a po vzájemné domluvě.

Můžete mne nezávazně kontaktovat k nacenění právní služby kontroly nebo revize kupní smlouvy.


Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu pravnipomoconline.cz


Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print

NEZÁVAZNÝ KONTAKT NA PRÁVNÍKA

Kontaktujte mne k řešení vašeho právního dotazu. Ozvu se vám co nejdříve.
  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Revize kupní smlouvy na nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz