Postup darování nemovitosti

Jak postupovat, když si přejete darovat nemovitost, se rychle dozvíte v tomto článku.
darovací smlouva na byt

Postup darování nemovitosti

Darování nemovitosti je oblíbené řešení převodu nemovitosti zejména v rodině. Postup darování nemovitosti je poměrně snadný, kdy je nutné splnit tyto dva kroky:

  • sepsat a podepsat darovací smlouvu na nemovitost (nezapomeňte, že podpisy dárce i obdarovaného musí být úředně ověřeny);
  • podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy přílohou návrhu je darovací smlouva (vlastníkem nemovitosti se obdarovaný stane až úspěšným vkladem, o čemž budete katastrem písemně vyrozuměni).


Nejčastější chybou v darovací smlouvě na nemovitost je nesprávná definice převáděné nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem, což zpravidla vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru a zbytečnému propadnutí správního poplatku. Postup darování nemovitosti není nikterak složitý, ale je nutné dodržet formální náležitosti zákona k úspěšnému převodu nemovitosti.


Daň darování nemovitosti

Darování nemovitosti v rodině je zpravidla daňově výhodné, jelikož je převod osvobozen od daně z příjmů (darovací daň již neexistuje). Konkrétně jsou osvobozeny darování:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Pozor však na situace, kdy hodnota nemovitosti převyšuje 5 mil. Kč. V takovém případě vzniká povinnost informovat finanční úřad o tomto darování, kdy v opačném případě hrozí sankce.

Po nabytí vlastnictví vznikne obdarovanému povinnost hradit daň z nemovitých věcí.

Postup darování nemovitosti často zahrnuje v rodině diskuzi nad daňovými aspekty darování.

postup darování nemovitosti


Dožití dárce v nemovitosti

Při převodu nemovitosti v rodině je rovněž často poptáváno, aby dárce mohl nemovitost užívat bez omezení až do své smrti. Řešením je zřízení:

  • věcného břemene dožití;
  • zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (doporučujeme ujednat společně s věcným břemenem k posílení právní ochrany dárce. Tento zákaz neumožňuje novému vlastníkovi bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod.).


Věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nemusí být sepisován na samostatné listině, ale přímo v darovací smlouvě.

Postup darování nemovitosti tedy zahrnuje také zvážení právní ochrany dárce pro budoucí užívání nemovitosti.

darovací smlouva s věcným břemenem


Darovací smlouva online a od právníka

Potřebujete darovací smlouvu na nemovitost? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu sepíšeme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Darování nemovitosti 2023
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti 2023

Darování nemovitosti je oblíbený převod vlastnického práva zejména mezi rodinnými příslušníky. Jak sepsat darovací smlouvu se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Postup darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.