Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Při koupi nemovitosti lze doporučit být obezřetný a realizovat také právní kontrolu nemovitosti. V dnešním článku se zaměříme na riziko převzetí dluhu prodávajícího u váznoucího zástavního práva na nemovitosti.
darovací smlouva mezi manželi

Převzetí dluhu zajištěného zástavním právem?

Nový občanský zákoník stanovuje, že pokud přejde na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou.

Zákon dále vymezuje, že po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.


Vyloučení ustanovení v kupní smlouvě na nemovitost

Uvedené zákonné ustanovení tak bude rizikové pro kupujícího za situace, že na nemovitosti při převodu do vlastnictví kupujícího nadále vázne zástavní právo k dluhu prodávajícího.

Toto zákonné ustanovení je však koncipováno jako vyvratitelná právní domněnka. Co to znamená pro kupujícího? Uvedené rizikové ustanovení občanského zákoníku lze smluvně mezi prodávajícím a kupujícím vyloučit nebo upravit odlišně.

Doporučuji tedy, aby kupující řádně zkontroloval převodní smlouvu k nemovitosti, zda obsahuje vyloučení tohoto zákonného ustanovení pro případ, že na nemovitosti vázne zástavní právo od prodávajícího.

Nepodceňujte tedy právní kontrolu nemovitosti k ochraně vašeho majetku.


Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu pravnipomoconline.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print

NEZÁVAZNÝ KONTAKT NA PRÁVNÍKA

Kontaktujte mne k řešení vašeho právního dotazu. Ozvu se vám co nejdříve.
  • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Kontrola právního stavu nemovitosti: Riziko převzetí dluhu prodávajícího?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

  • info@pravnipomoconline.cz