Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy

V praxi nastávají případy, kdy nový vlastník nemovitosti zjistí, že v bytě žije nájemník bez nájemní smlouvy. V tomto článku se zaměříme na tuto situaci.
vystěhování neplatícího nájemníka

Absence nájemní smlouvy

Skutečnost, že neexistuje písemná nájemní smlouva k bytu, automaticky neznamená, že nájemník užívá byt neoprávněně a lze jej ihned vystěhovat. Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy nebude tedy možné bez právního posouzení k eliminaci nesprávného postupu vlastníka bytu.

Občanský zákoník totiž stanovuje, že:

  • nájemní smlouva sice vyžaduje písemnou formu, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost nájemní smlouvy pro nedostatek formy; a
  • užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
vystěhování neplatícího nájemníka

Pokud tedy nájemník dlouhodobě hradil předchozímu vlastníku bytu pravidelně nájem a nájem zasílá také novému vlastníku, ačkoliv nelze dohledat písemnou nájemní smlouvu, pak lze obvykle předpokládat, že nájem bytu platně trvá. Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy nemusí být tak možné pro pronajímatele, když nájemce hradí řádně nájem, ale neexistuje písemná nájemní smlouva. Vždy je nutné posoudit okolnosti každého případu ke správným právním závěrům. Rovněž je nutné si uvědomit, že koncepce občanského práva vychází z principu, že nájemce je považován za slabší smluvní stranu.

jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy

Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy, když není ani hrazen nájem

V případě, že neexistuje nájemní smlouva a nájemník nehradí nájem, pak lze přistoupit k podání žaloby na vyklizení bytu k místně příslušnému soudu. Jakmile vlastník bytu získá exekuční titul – rozhodnutí soudu o vyklizení bytu a nájemník neopustí byt ani ve stanovené lhůtě soudem, pak se může vlastník bytu obrátit na exekutora, který provede vyklizení bytu. Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy tedy vyžaduje poměrně formální postup.

Pozor na svévolné vystěhování

Pokud se vlastník bytu rozhodne vystěhovat nájemníka bez exekučního titulu nebo odpojit energie do bytu k „motivaci“ nájemníka k opuštění bytu, pak může vzniknout riziko, že se sám dopouští protiprávního jednání. V některých případech může vzniknout riziko trestněprávního postihu vlastníka bytu pro trestný čin porušování domovní svobody.


Právní pomoc online: Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy?

Řešíte tuto situaci a potřebujete právní pomoc? Můžete se na nás obrátit.


Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
darování nemovitosti mimo rodinu
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti mimo rodinu

Právní úprava darovaní nemovitosti je zakotvena v občanském zákoníku. Darování nemovitosti mimo rodinu lze realizovat na základě darovací smlouvy společně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na katastrálním úřadě. Více poradíme v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak vystěhovat nájemníka bez smlouvy

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.