Darování nemovitosti mezi příbuznými

Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými v roce 2020? V právním článku se dozvíte správný postup.
darování družstevního bytu

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti mezi příbuznými je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnuky lze vyřešit jednoduše prostřednictvím darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad do příslušného katastru.


Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými?

Bude nutná příprava platné darovací smlouvy na nemovitost. Zejména doporučuji obezřetnost a pečlivost při správném vymezení nemovitosti v darovací smlouvě dle podmínek katastrálního zákona. Nemovitost můžete nalézt prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí, kdy doporučuji si zajistit úplný výpis listu vlastnictví nemovitosti z katastru nemovitostí, která má být předmětem darování mezi příbuznými. Na darovací smlouvě je nutné úředně ověřit podpisy dárce a obdarovaného. Darovací smlouva na nemovitost je následně přílohou návrhu na vklad, což je specializovaný formulář. Na návrhu na vklad není povinné ověření podpisu navrhovatele.

Pokud je darovací smlouva a návrh na vklad bez chyb, pak provede katastr nemovitostí změnu vlastnictví za přibližně jeden měsíc od podání, o čemž budou účastníci vyrozuměni.

darování nemovitosti mezi příbuznými


Darovací daň a darování nemovitosti mezi příbuznými

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska. Bezúplatné příjmy (darování) jsou zahrnuty pod daň z příjmů. V rámci darování nemovitosti mezi příbuznými se obvykle nehradí tato daň.

Více k daním při darování nemovitosti si přečtete v mém článku: „Daň z darování nemovitosti 2020


Právní ochrana dárce

Darování nemovitosti mezi příbuznými představuje také často otázku, jak právně ochránit dárce při pokračování užívání nemovitosti i po jejím darování.

Obvykle se využije věcné břemeno dožití. Ze své právní praxe doporučuji posílit právní ochranu dárce zřízením věcného práva zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, které umožňuje nový občanský zákoník. Obdarovaný tedy nebude například oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost prodat třetí osobě nebo zatížit zástavním právem.

Více k právní ochraně dárce si přečtete v mém článku: Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Sdílet článek na sociálních sítích

Darování nemovitosti 2023
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti 2023

Darování nemovitosti je oblíbený převod vlastnického práva zejména mezi rodinnými příslušníky. Jak sepsat darovací smlouvu se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti mezi příbuznými

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.