Darování nemovitosti mezi příbuznými 2020

Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými v roce 2020? V právním článku se dozvíte správný postup.

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti mezi příbuznými je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnuky lze vyřešit jednoduše prostřednictvím darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad do příslušného katastru.

Darování nemovitosti mezi příbuznými v roce 2020 se mění oproti loňskému roku tak, že nastalo zdražení správního poplatku za převod nemovitosti na katastru nemovitostí, a to na 2.000,- Kč (původní výše 1.000,- Kč). Chyby v darovací smlouvě nebo v návrhu na vklad, které by znamenaly zamítnutí vkladového řízení na katastru, se mohou tak prodražit.


Jak na darování nemovitosti mezi příbuznými?

Bude nutná příprava platné darovací smlouvy na nemovitost. Zejména doporučuji obezřetnost a pečlivost při správném vymezení nemovitosti v darovací smlouvě dle podmínek katastrálního zákona. Nemovitost můžete nalézt prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí, kdy doporučuji si zajistit úplný výpis listu vlastnictví nemovitosti z katastru nemovitostí, která má být předmětem darování mezi příbuznými. Na darovací smlouvě je nutné úředně ověřit podpisy dárce a obdarovaného. Darovací smlouva na nemovitost je následně přílohou návrhu na vklad, což je specializovaný formulář. Na návrhu na vklad není povinné ověření podpisu navrhovatele.

Pokud je darovací smlouva a návrh na vklad bez chyb, pak provede katastr nemovitostí změnu vlastnictví za přibližně jeden měsíc od podání, o čemž budou účastníci vyrozuměni.


Darovací daň a darování nemovitosti mezi příbuznými

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska. Bezúplatné příjmy (darování) jsou zahrnuty pod daň z příjmů. V rámci darování nemovitosti mezi příbuznými se obvykle nehradí tato daň.

Více k daním při darování nemovitosti si přečtete v mém článku: „Daň z darování nemovitosti 2020


Právní ochrana dárce

Darování nemovitosti mezi příbuznými představuje také často otázku, jak právně ochránit dárce při pokračování užívání nemovitosti i po jejím darování.

Obvykle se využije věcné břemeno dožití. Ze své právní praxe doporučuji posílit právní ochranu dárce zřízením věcného práva zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, které umožňuje nový občanský zákoník. Obdarovaný tedy nebude například oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost prodat třetí osobě nebo zatížit zástavním právem.

Více k právní ochraně dárce si přečtete v mém článku: Právní ochrana dárce při darování nemovitosti


Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu pravnipomoconline.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
darovací smlouva na byt
Nemovitostní právo

Právník na nemovitosti

Nemovitostní právo patří mezi moje specializace advokáta. Ať již řešíte darování nemovitosti, koupi nemovitosti nebo nájemní právo, můžete se na mne obrátit.

Celý článek
Nemovitostní právo

Revize kupní smlouvy na nemovitost

Koupě nemovitosti představuje obvykle transakci v řádech milionů korun, kterou realizujeme jen několikrát za život. Revize kupní smlouvy vám může pomoci ochránit takto hodnotný převod nemovitosti.

Celý článek

Konzultace zdarma

Nezávazně mne kontaktujte k řešení vašeho právního dotazu. Poskytnu vám telefonickou konzultaci zdarma v rozsahu 20 minut ke zjištění vašeho právního problému a domluvě dalšího postupu.
  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Darování nemovitosti mezi příbuznými 2020

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

  • +420 774 691 988
  • info@pravnipomoconline.cz