Darování nemovitosti mezi příbuznými a daňové povinnosti

Darování mezi příbuznými je oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. Jak je to však s daněmi?
společné jmění manželů

Darování nemovitosti mezi příbuznými

Při řešení převodu nemovitosti v rodině doporučuji darování jako zpravidla nejrychlejší a nejsnadnější právní řešení. Darování mezi příbuznými daň je častým spojením pro darování v rodině.

Postačuje sepsání darovací smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Přestože se jedná o darování nemovitosti v rodině, doporučujeme dárci, který si přeje nemovitosti užívat také po darování, aby v rámci darovací smlouvy zřídil alespoň věcné břemeno užívání nebo také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti. Nepodceňujte tedy právní ochranu dárce při darování nemovitosti.

daň z darování nemovitosti


Darování mezi příbuznými daň

Darovací daň již neexistuje z hlediska formální, jelikož je darování zahrnuto v rámci daně z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je tak daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Daní z nemovitých věcí je zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna 2021, když jste v roce 2020 nabyli nemovitost.

Darování mezi příbuznými daň


Darování mezi příbuznými daň při darování nemovitosti v hodnotě nad 5 mil. Kč

Darování nemovitosti v rodině bude tedy obvykle osvobozeno od daně z příjmů. Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
darování nemovitosti mimo rodinu
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti mimo rodinu

Právní úprava darovaní nemovitosti je zakotvena v občanském zákoníku. Darování nemovitosti mimo rodinu lze realizovat na základě darovací smlouvy společně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na katastrálním úřadě. Více poradíme v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti mezi příbuznými a daňové povinnosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.