Darovací smlouva online

Darovací smlouva online, rychle a odborně od právníka? Takovou právní službu vám mohu poskytnout v nemovitostním právu.
darovací smlouva online

Darovací smlouva online na převod nemovitosti

Darování nemovitosti se využívá zejména při převodu nemovitosti v rodině. Pro darování nemovitosti je potřebné sepsání darovací smlouvy a příprava a podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Převod nemovitosti v rodině je zpravidla osvobozen o daně, protože v rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Darovací smlouva od právníka a online?

Darovací smlouvu k převodu domu, bytu nebo pozemku pro vás mohu připravit bez nutnosti osobní schůzky. Veškerou domluvu a podklady lze zajistit emailovou komunikací.

Darovací smlouva online je právní služba mojí advokátní praxe, kterou pro vás mohu realizovat za předem stanovenou odměnu, kterou naleznete v ceníku zde. Darovací smlouvu a potřebný návrh na vklad do katastru připravím do tří pracovních dnů nebo expresně v případě dohody.

darovací smlouva online


Nezapomeňte na právní ochranu dárce

Dárce, který si přeje užívat nemovitost také po darování, by měl využít právní ochrany dle občanského zákoníku. Zejména zajistit užívání nemovitosti zřízením věcného břemene doživotního užívání nemovitosti a případně také zákazem zcizení a zákazem zatížení nemovitosti.

Zřízení věcného břemene anebo zákazu zcizení a zatížení nemovitosti nemusí být vymezeno mimo darovací smlouvu. Darovací smlouva online může obsahovat potřebné dohody ke zřízení této právní ochrany dárce.

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print

NEZÁVAZNÝ KONTAKT NA PRÁVNÍKA

Kontaktujte mne k řešení vašeho právního dotazu. Ozvu se vám co nejdříve.
  • info@pravnipomoconline.cz

Nezávazná poptávka Darovací smlouva online

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktuji, abych mohla provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.

  • info@pravnipomoconline.cz